Garantie

Wij staan in voor goede uitvoering van de overeengekomen prestatie gedurende een periode van twaalf maanden na(op)levering.

De voorwaarden waaronder garantie geclaimd kan worden, staat beschreven in de algemene voorwaarden zoals wij die hanteren. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Hieronder staat een korte beschrijving hoe en wanneer er garantie geclaimd kan worden.

Wanneer een artikel binnen twaalf maanden na levering niet juist functioneert, neem dan via de e-mail contact met ons op. Wanneer een artikel direct bij ontvangst niet juist functioneert, neem dan s.v.p. binnen 8 dagen via de e-mail contact met ons op. In overleg zullen wij vervolgens een passende oplossing verzorgen.

Procedure retoursturen

 1. Stuur een e-mail naar verkoop@smitmaassluis.nl waarin u aangeeft welk artikel u wilt retourneren. Vermeld hierbij het ordernummer van de levering en de reden waarom u het artikel retour stuurt. U ontvangt een e-mail terug met een retournummer dat u moet vermelden bij de zending en het adres waarnaar u het artikel retour kunt zenden.
 2. Na ontvangst van uw e-mail heeft u 7 dagen de tijd om het artikel retour te sturen. De goederen moeten degelijk verpakt worden om transportschade te voorkomen. U kunt zelf een keuze maken voor een vervoerder van de retourzending. Een retourzending dient altijd franco te geschieden. Uw eigen adresgegevens en het retournummer moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden op de verpakking.

  Daarnaast kunt u het artikel natuurlijk ook aan onze verkoopbalie terugbrengen met overlegging van de levering- of aankoopbon.
 3. Retourzendingen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Na ontvangst van de retourzending zullen wij ervoor zorgen dat de afhandeling van de garantieclaim met de hoogst mogelijke snelheid en zorgvuldigheid zal geschieden.

U kunt geen garantie claimen indien:

 1. Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
 2. Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 3. Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de wederpartij of derden;de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
 4. De geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
 5. Smit maassluis bv de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Smit maassluis bv zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
 6. Smit maassluis bv bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;
 7. Het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
 8. De wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens Smit maassluis bv is nagekomen.
Laden
Laden
Laden
Laden